baud

ett äldre mått på hastighet i dataöverföring, i synnerhet när man talar om modem för det vanliga telenätet. Termen bör undvikas. – Baud är inte samma sak som bit per sekund, bps, som är en mer rätt­­visande mått­­enhet. Baud är en mått­­enhet som kommer från analog teknik, och en baud motsvarar en för­­änd­ring av signalens till­stånd per sekund. Men i dataöverföring kan varje sådan förändring mot­svara flera bps. (Till exempel sände ett V.32-modem med 2 400 baud men med 9 600 bps.) – Termen baud har fått namn efter den franska telegraf­isten Jean-Maurice Emile Baudot (18451903se Wikipedia).

[datakommunikation] [ändrad 26 mars 2018]