triljon

svenska för talet 1018, alltså en etta följd av arton nollor – en miljon biljoner. Ordet introducerades av den franska 1400‑talsmatematikern Jehan Adam (se Wikipedia) som kallade det för trimillion – en miljon miljoner miljoner eller en miljon upphöjd till tre. Han myntade också benämningen bimillion för biljon. – En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för miss­för­stånd orsakade av skillnaden mellan en svensk / europeisk triljon och engelska trillion (som står för 1012) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda det, i varje fall inte utan förklaring . – Multipelprefix för (svensk) triljon är exa.

[tal] [ändrad 20 november 2019]

biljon

tusen miljarder (1012) på svenska och de flesta europeiska språk (fast då ofta med lite annan stav­ning). Men på engelska är en billion där­­emot det­samma som en svensk miljard (109). Ordet biljon bör därför inte användas utan förklaring. Ordet introducerades av den franska 1400‑talsmatematikern Jehan Adam (se Wikipedia) som kallade det för bymillion – en miljon miljoner eller en miljon upphöjd till två. Han myntade också benämningen trimillion för triljon. – En tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelpre­fixet för biljon är tera, och en biljon­­del anges med piko. – Se också tebi. – Se också billion laughs.

[matematiska tal] [ändrad 20 september 2019]