trillion

engelska för 1012, alltså det som på svenska kallas för en biljon. Förkortas ibland tn. – Det svenska ordet triljon står för 1018. – Tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här.

[tal] [ändrad 6 januari 2022]