trillion

engelska för 1012, alltså det som på svenska kallas för en biljon. Tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här.

[tal] [ändrad 26 januari 2018]