crore

indiskt och persiskt räkneord för tio miljoner. – Läs också om lakh.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

trillion

engelska för 1012, alltså det som på svenska kallas för en biljon. Tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här.

[tal] [ändrad 26 januari 2018]

reella tal

sammanfattande term för heltal, rationella tal (bråk) och irrationella tal. Det är de tal som förekommer i vanliga matematiska beräkningar. När matematiker talar om tal menar de ofta reella tal. – Reella tal kan skrivas med siffror, även om de irrationella talen måste avrundas. Man kan också säga att de reella talen kan visas som punkter på tallinjen – de kan ordnas i storleksordning, men det går inte ens i teorin att ordna alla reella tal i storleksordning. Det finns nämligen inget sätt att generera alla reella tal. – På engelska: real numbers. – Reella tal har fått sitt namn i efterhand som motpart till de så kallade imaginära talen. – De beräkningsbara talen är en delmängd av de reella talen.

[tal] [ändrad 11 oktober 2018]

miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelprefixet för miljon är mega.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

lakh

100 000 (105). Ordet används i Indien och angränsande länder, även på engelska. – Läs också om crore.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

irrationella tal

alla tal som inte är heltal och som inte heller kan skrivas som bråk (rationella tal). – Kända exempel är kvadratroten ur två och pi. De måste avrundas när man skriver dem med siffror. Om man börjar skriva ett irrationellt tal med siffror får man ett tal som har ett oändligt antal decimaler (be­ty­delse 2), och som saknar mönster som upprepar sig. Det går inte att räkna ut irrationella tal exakt, eftersom de har oändligt många decimaler: man kan bara komma närmare och närmare det exakta värdet. – På engelska: irrational numbers. – De irrationella talen är en del av de reella talen.

[tal] [ändrad 15 oktober 2019]

miljard

tusen miljoner, alltså 109. – Mil­jard är det svenska ord som mot­svarar engelska billion. Men på svenska går det tusen miljarder på en biljon. Ordet miljard används också på en del andra språk.  Multipel­prefixet för miljard är giga; jämför med gibi. En miljard­del anges med prefixet nano. – En tabell över namnen på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för one billion och en miljon miljoner för one trillion. Den korta skalan används i USA och numera även i Storbritannien. I Sverige och Kontinentaleuropa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell med jämförelse av den korta och den långa skalan i artikeln om den långa skalan. – Mer om den långa och korta skalan i Wikipedia och i Språktidingen (länk).

[tal] [ändrad 8 november 2019]