crore

indiskt och persiskt räkneord för tio miljoner. – Läs också om lakh.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

trillion

engelska för 1012, alltså det som på svenska kallas för en biljon. Tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här.

[tal] [ändrad 26 januari 2018]

miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelprefixet för miljon är mega.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

lakh

100 000 (105). Ordet används i Indien och angränsande länder, även på engelska. – Läs också om crore.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

miljard

tusen miljoner, alltså 109. – Mil­jard är det svenska ord som mot­svarar engelska billion. Men på svenska går det tusen miljarder på en biljon. Ordet miljard används också på en del andra språk.  Multipel­prefixet för miljard är giga; jämför med gibi. En miljard­del anges med prefixet nano. – En tabell över namnen på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för one billion och en miljon miljoner för one trillion. Används i USA och numera även i Stor­bri­tan­nien. I Sverige och Kontinentaleuropa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell i artikeln om den långa skalan. – Läs mer om den långa och korta skalan i Wikipedia och i Språk­tidningen (länk).

[tal] [ändrad 13 mars 2018]

two commas

en miljon dollar – en miljon skrivs med siffror på engelska ”1,000,000”, alltså med två komman. Three commas är en miljard (”1,000,000,000”), och så vidare.

[betalningar] [jargong] [tal] [ändrad 14 oktober 2018]

triljon

svenska för talet 1018, alltså en etta följd av arton nollor – en miljon biljoner. – En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för miss­för­stånd beroende på skillnaden mellan en svensk/europeisk triljon och engelska trillion (som står för 1012) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda det. – Multipel­prefixet för (svensk) triljon heter exa.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

sextiljon

det tal som skrivs som en etta följd av 36 nollor. Alltså 1036 eller 1 00012. En sextiljon är en miljon kvintiljoner. Benämningen bör ses som en kuriositet och undvikas, i varje fall förklaras. – Det engelska räkne­ordet sextillion står däremot för ett mycket mindre tal, nämligen 1021 eller 1 0007, på svenska tusen triljoner. En svensk sextiljon heter på engelska undecillion. – Namn på mycket stora tal finns i en tabell under långa skalan.

[tal] [ändrad 14 oktober 2018]