triljon

svenska för talet 1018, alltså en etta följd av arton nollor – en miljon biljoner. – En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för miss­för­stånd beroende på skillnaden mellan en svensk/europeisk triljon och engelska trillion (som står för 1012) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda det. – Multipel­prefixet för (svensk) triljon heter exa.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]