miljard

tusen miljoner, alltså 109. – Mil­jard är det svenska ord som mot­svarar engelska billion. Men på svenska går det tusen miljarder på en biljon. Ordet miljard används också på en del andra språk.  Multipelprefixet för miljard är giga; jämför med gibi. En miljard­del anges med prefixet nano. – En tabell över namnen på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]