multipelprefix

ord som kilo- och mega- som sätts framför sorter för att ange stora antal: tusen, miljon, miljard av en måttenhet. Till exempel megabyte – en miljon byte. Även ord som be­teck­nar små­delar kallas multipelprefix, till exempel milli-. På engelska: prefixes for multiples, ibland även quantifiers. – För det binära talsystemet finns en serie binära multipelprefix som kibi- och mebi-.

– Här är en tabell över multipelprefix:

 

 

Prefix Förkortning Faktor Faktorns namn På engelska
kilo k 1 000 tusen  thousand
mega M 106 miljon million
giga G 109 miljard billion
tera T 1012 biljon trillion
peta P 1015 tusen biljoner quadrillion
exa E 1018 triljon quintillion
zetta Z 1021 tusen triljoner sextillion
yotta Y 1024 kvadriljon septillion
ronna (tidigare inofficiellt: bronto) R 1027 tusen kvadriljoner octillion
quetta (tidigare inofficiellt: geop) Q 1030 kvintiljon nonillion
milli m 10-3 tusendel
mikro μibland: mc, inofficiellt även: u. 10-6 miljondel
nano n 10-9 miljarddel
piko p 10-12 biljondel
femto f 10-15 tusendels biljondel
atto a 10-18 triljondel
zepto z 10-21 tusendels triljondel
yocto y 10-24 kvadriljondel
ronto r 10-27 tusendels kvadriljondel
quecto q 10-30 kvintiljondel

[matematik] [multipelprefix] [ändrad 18 november 2022]