Do not track

(DNT) – spåra inte – instruktion om att den som besöker en webbsida inte ska registreras. – DNT används främst för att ange att besökaren inte vill få reklam eller andra med­delanden från företaget som publicerar webbsidan, och att information om besökaren inte ska spridas vidare. Besökaren vill inte heller att information om henne ska kopplas till annan information som företaget bakom webbsidan har. – Observera att det inte finns någon garanti för att webbsidans utgivare respekterar Do not track‑instruktionen. – DNT har funnits sedan 2009. Alla vanliga webbläsare ger användaren möjlighet att använda DNT, men det finns, som sagt, inga garantier för att det gör någon skillnad (men se här nedanför). – DNT är en inställning som kan ingå i sidhuvudet (headern) för HTTP (eller annat webb­‑protokoll). Den måste aktiveras av användaren. Det finns tre lägen:

  • – 1 betyder att användaren inte vill bli spårad;
  • – 0 betyder att användaren accepterar att bli spårad och:
  • – blankt betyder att användaren inte har angett något önske­mål.

– Läs mer i artikeln The history of the Do not track header (länk) av Christopher Soghoian, en av DNT:s upphovspersoner. – 2019 la den republikanska senatorn Josh Hawley (hawley.senate.gov) från Missouri fram ett lagförslag (se denna länk) om att företag som inte respekterar Do not track ska straffas med höga böter. Detta har inte röstats igenom när detta skrivs.

[kartläggning] [personlig integritet] [webbläsare] [ändrad 20 december 2022]