Do not track

dnt –– spåra inte –– instruktion om att den som besöker en webb­­sida inte ska registreras. –– Dnt används främst för att ange att besökaren inte vill få reklam eller andra med­delanden från före­taget som har webb­sidan, och att information om besökaren inte ska spridas vidare. Besökaren vill inte heller att information om henne ska kopplas till annan information som före­taget bakom webb­sidan har. –– Ob­servera att det inte finns någon garanti för att webb­sidans utgivare respekterar Do not track-instruk­tionen. –– Dnt har funnits sedan 2009. Alla vanliga webbläsare ger användaren möjlighet att använda dnt, men det finns, som sagt, inga garantier för att det gör någon skillnad. –– Dnt är en inställning som kan ingå i sidhuvudet (headern) för http (eller annat webb­-protokoll). Den måste aktiveras av användaren. Det finns tre lägen:

  • – 1 betyder att användaren inte vill bli spårad; 
  • – 0 betyder att användaren accepterar att bli spårad och: 
  • – blankt betyder att användaren inte har angett något önske­mål.

–– Läs mer i artikeln ”The history of the Do not track header” (länk) av Christopher Soghoian, en av dnt:s upp­hovs­­personer.

Dagens ord: 2015-01-04