protokoll

utväxling av tekniska uppgifter enligt bestämda regler mellan två datorer eller program i samband med datakommunikation. – Syftet är att säkerställa att kommunikation är tekniskt möjlig och att de två parterna ”talar samma språk” under sessionen, samt att komma överens om när ses­sionen är avslutad. – Mer precist är ett protokoll en procedur där:

  1. – utväxlingen av information ska ske i en på förhand bestämd ordning, och där…
  2. – varje steg i proceduren måste vara avklarat på ett korrekt sätt innan man går vidare till nästa steg. Om…
  3. – någon av parterna inte följer proceduren, eller inte överlämnar den efterfrågade informationen inom en bestämd tid, avbryts sessionen.

– Termen kommer av det engelska ordet protocol, som i detta sammanhang snarast betyder cere­mo­niel eller procedur. (Mötesprotokoll heter minutes.) På svenska talar vi om ”det diplomatiska pro­to­kollet”: regler för det formella umgänget mellan diplomater, vilket ligger nära den data­tekniska betydelsen.

[datakommunikation] [ändrad 24 april 2020]