Hawes, Mary K

amerikansk datavetare, känd för att hon 1959 tog initiativ till utvecklingen av Cobol.  – Mary K Hawes, som då arbetade på Burroughs (numera del av Unisys), ansåg att det behövdes ett programspråk som var anpassat för administrativa och ekonomiska tillämpningar, och som var så likt vanlig engelska som möjligt. Hon tog därför kontakt med Grace Hopper, som föreslog att de skulle begära finansiering av amerikanska staten för att utveckla ett sådant språk. Det beviljades, och en kommitté vid namn Codasyl (Short range committee of the conference on data systems languages) tillsattes. Cobol utvecklades sedan baserat på Grace Hoppers programspråk Flowmatic. Codasyl levde vidare och utvecklade andra system och standarder, men tynade bort med tiden. – Vi har inte hittat några biografiska uppgifter om Mary K Hawes.

[personer] [27 mars 2022]

Cobol

Common business-oriented language – ett av de äldsta programspråken, presenterat 1959 och fortfarande i bruk. – Som framgår av det fullständiga namnet är Cobol utvecklat för att användas för affärer och administration. Det är också gjort för att vara så likt vanlig engelska som möjligt. Cobol bygger delvis på Grace Hoppers† programspråk Flowmatic, och utvecklades delvis under Hoppers ledning, men på initiativ av Mary K Hawes. – Att en stor del av de äldre program som fortfarande var i drift då var skrivna i Cobol fram­gick under 2000‑pro­blemets tid, då det blev brist på programmerare som behärskade Cobol, och som kunde göra de ändringar som behövdes. – Skrivs ibland COBOL.

[förkortningar på C] [programspråk] [ändrad 27 mars 2022]