Cobol

Common business-oriented language – ett av de äldsta programspråken, presenterat 1959 och fortfarande i bruk. – Som framgår av det fullständiga namnet är Cobol utvecklat för att användas för affärer och administration. Det är också gjort för att vara så likt vanlig engelska som möjligt. Cobol bygger delvis på Grace Hoppers† programspråk Flowmatic, och utvecklades delvis under Hoppers ledning, men på initiativ av Mary K Hawes. – Att en stor del av de äldre program som fortfarande var i drift då var skrivna i Cobol fram­gick under 2000‑pro­blemets tid, då det blev brist på programmerare som behärskade Cobol, och som kunde göra de ändringar som behövdes. – Skrivs ibland COBOL.

[förkortningar på C] [programspråk] [ändrad 27 mars 2022]

Dagens ord: 2022-04-03