Cobol

Common business-oriented language –– ett av de äldsta programspråken, utvecklat på 1950‑talet och fortfarande i bruk. Som framgår av det full­ständiga namnet är Cobol utvecklat för att användas för affärer och administration. Det bygger på Grace Hoppers program­språk Flow-matic och utvecklades delvis under Hoppers ledning. –– Att en stor del av de äldre program som fortfarande var i drift då var skrivna i Cobol fram­gick under 2000-pro­blemets tid, då det blev brist på pro­grammerare som behärskade Cobol och som kunde göra de ändringar som behövdes.

[programspråk]