Cobol

Common business-oriented language – ett av de äldsta programspråken, utvecklat på 1950‑talet och fortfarande i bruk. – Som framgår av det fullständiga namnet är Cobol utvecklat för att användas för affärer och administration. Det bygger på Grace Hoppers† programspråk Flow‑matic och utvecklades delvis under Hoppers ledning, men på initiativ av Mary K Hawes. – Att en stor del av de äldre program som fortfarande var i drift då var skrivna i Cobol fram­gick under 2000‑pro­blemets tid, då det blev brist på programmerare som behärskade Cobol och som kunde göra de ändringar som behövdes. – Skrivs ibland COBOL.

[programspråk] [ändrad 9 september 2019]