Cobol

Common business-oriented language – ett av de äldsta programspråken, utvecklat på 1950‑talet och fortfarande i bruk. – Som framgår av det fullständiga namnet är Cobol utvecklat för att användas för affärer och administration. Det bygger på Grace Hoppers† program­språk Flow‑matic och utvecklades delvis under Hoppers ledning, men på initiativ av Mary K Hawes. – Att en stor del av de äldre program som fortfarande var i drift då var skrivna i Cobol fram­gick under 2000‑pro­blemets tid, då det blev brist på pro­grammerare som behärskade Cobol och som kunde göra de ändringar som behövdes. – Skrivs ibland COBOL.

[programspråk] [ändrad 9 september 2019]