2000-problemet

(the millennium bug) – 2000‑problemet bestod i att många datorprogram inte var för­be­redda på övergången från år 1999 till 2000. – Det berodde på att programmen lagrade årtal med bara två siffror. År 99 skulle därför följas av år 00, vilket innebar att 1900‑talet skulle börja om från början. Detta skulle kunna ställa till kaos i ekonomi och i industri. – Under slutet av 1990‑talet arbetade därför miljoner programmerare på att se till att alla program klarade övergången till det nya årtusendet. Problemen gällde i synnerhet program skrivna för stordatorer och minidatorer. Många sådana program var flera decennier gamla, och de som en gång utveck­lade dem hade inte räknat med att programmen fortfarande skulle vara i bruk år 2000. (Att de inte skrev ut alla fyra siffrorna i årtalen berodde på att minnesutrymme länge var extremt begränsat.) – Vare sig det berodde på programmerarnas insatser eller på att farhågorna var överdrivna så ställde datorerna inte till några problem nyårsnatten mellan 1999 och 2000. Efter det stod många av de programmerare som hade arbetat med 2000‑problemet utan arbete, vilket kan ha bidragit till slutet för dotcombubblan. – Se också Y2K. – 2000‑problemet kallas också för millenniebuggen eller millennieproblemet. – Läs också om 2038‑problemet samt om uppföljaren Y2K2X.

[it-historia] [tid] [ändrad 21 januari 2020]