2000-problemet

(the millennium bug) – 2000‑problemet bestod i att många dator­program inte var för­be­redda på övergången från år 1999 till 2000. Det be­rodde på att programmen lagrade årtal med bara två siffror. År 99 skulle därför följas av år 00, vilket innebar att 1900‑talet skulle börja om från början. Detta skulle kunna ställa till kaos i ekonomi och i industri. – Under slutet av 1990‑talet arbetade därför miljoner programmerare på att se till att alla program klarade över­gången till det nya år­hund­radet. Pro­blemen gällde i synnerhet program skrivna för stor­datorer och mini­datorer. Många sådana program var flera decennier gamla, och de som en gång ut­veck­lade dem hade inte räknat med att programmen fort­farande skulle vara i bruk år 2000. – Vare sig det berodde på pro­gram­me­rarnas insatser eller på att far­hågorna var över­drivna så ställde datorerna inte till några problem nyårsnatten mellan 1999 och 2000. Efter det stod många av de pro­gram­me­rare som hade arbetat med 2000‑pro­blemet utan arbete, vilket kan ha bi­dragit till slutet för dot­com­bubblan. – Se också Y2K. – 2000‑pro­blemet kallas också för millenniebuggen eller millennieproblemet. – Läs också om 2038‑problemet samt om uppföljaren Y2K2X.

[it-historia] [tid] [ändrad 21 januari 2020]