CAN bus

Controller area network bus – en buss för sammankoppling av datortekniken i bilar. Den gör att de datoriserade styrenheter (mikrokontrollrar) som finns i nästan alla moderna bilar kan utbyta information utan att gå genom en central dator. Den ger också information till det datoriserade diagnossystemet för bilar, OBD – se diagnosuttag. – CAN bus utvecklades på 1980‑talet av Bosch, som ett sätt att minska behovet av elektriska ledningar kors och tvärs i bilarna. Den första bilen med CAN bus var en Mercedes som visades upp 1991. CAN bus används numera i nästan alla bilar, men börjar (2018) anses föråldrad, även om det har kommit nya versioner. Elbilsföretaget Tesla använder till exempel inte CAN bus. Å andra sidan används CAN bus bland annat i robotar och maskineri. – Skrivs ofta Canbus. – En utförlig beskrivning finns i Wikipedia.

[bilar] [förkortningar på C] [14 september 2018]

COMPAS

Correctional offender management profiling for alternative sanctions – kontroversiellt program för bedömning av en brottslings risk för återfall. Programmet används ibland i USA som underlag för straffsättning. Forskarna Julia Dressel och Hany Farid (länk) publicerade i januari 2018 en artikel med rön som tyder på att programmet inte kan bedöma risken för återfall bättre än mänskliga bedömare (länk). – COMPAS utvecklas av det amerikanska företaget Equivant (equivant.com) och bygger på en skyddad algoritm. Riskbedömningen baseras på ett frågeformulär, se denna länk

[förkortningar på C] [juridik] [18 januari 2018]

CDDL

förkortning för Common development and distribution license – en program­licens för fri och öppen mjukvara. Den utvecklades 2004 av bland andra Danese Cooper (blogg)Sun†, numera del av Oracle. CDDL är baserad på Mozilla public license, MPL, men går inte ihop med den mest kända licensen för fri mjukvara, GPL. CDDL har inte samma höga nivå av smittsam­het, utan programkod som skyddas av CDDL kan spridas tillsammans med sluten programkod. – Se Open source initiatives webbsidor (länk).

[fri och öppen kallkod] [förkortningar på C] [licenser] [ändrad 25 januari 2018]