cyborg

(cyber-organism) – kombi­na­tion av levande varelse och teknik. – En cyborg är en människa eller annan levande varelse som har it‑system eller annan teknisk utrustning fast inbyggda i kroppen för att förbättra sinnesorgan, minne, intelligens, hälsa, kommunikation eller rörelseförmåga. För­kortas ofta till bara borg. – Ordet cyborg myntades 1960 av Manfred E Clynes (1925–2020) och Nathan S Kline (19161983) – se artikel i The Atlantic. – Jämför med fyborg. – Se också android.

[borgar] [ändrad 30 augusti 2021]