Silicon Valley Bank

(SVB) – en konkursad bank i Silicon Valley. – SVB var den ledande banken i Silicon Valley till dess börskurs störtdök den 9 mars 2023. Den 10 mars stängdes banken av Kaliforniens finansinspektion. – Den 8 mars 2023 hade SVB meddelat att banken tänkte sälja värdepapper för flera miljarder dollar för att stärka sin balansräkning. Det ledde till att investerare förlorade tilltron till banken och uppmanade kunderna att ta ut sina pengar från SVB. Så den 9 mars sjönk SVB:s börskurs med 66 procent. Sedan blev det omöjligt för kunderna att komma åt SVB:s system för banköverföringar: de kunde alltså inte ta ut sina pengar. Då stängde myndigheterna banken, som sattes under konkursförvaltare. Detta uppges vara den näst största bankkonkursen i USA:s historia. – Silicon Valley Bank grundades 1983 och har finansierat många nystartade företag. Den har kontor i flera andra länder, bland annat i Sverige.

[betalningar] [11 mars 2023]

talker

en tidig form av chatt. – Det första programmet som kallades för talker togs i bruk 1983. Det kördes över modemuppringda förbindelser. Senare liknande program kördes på internet. Talker-program förekommer fortfarande, även om olika former av chatt är mycket vanligare.

[chatt] [ändrad 17 november 2016]

DNS

domain name system, domännamnssystemet – den funktion på internet som översätter domän­namn som www.idg.se till IP‑adresser (sifferserier) som datorer kan handskas med. (För idg.se är IP‑adressen 217.151.199.213.) Det finns så många domännamn att ingen enskild server kan ha en förteckning som både är komplett och aktuell. I stället finns ett nät av kommunicerande DNS‑servrar som ber var­andra om hjälp vid behov. – DNS utveckla­des 1983 av Paul Mockapetris (länk). Det hade blivit nödvändigt på grund av internets tillväxt. Tidigare hade varje ansluten dator helt enkelt haft listor över adresser­na (=sifferserier) till alla datorer som användarna behövde kommunicera med – ungefär som att vi människor har listor över de telefonnummer och e‑postadresser som vi behöver. Men redan i början av 1980‑talet hade det blivit otillräckligt. Införandet av DNS gjorde att man i stället kunde adressera med enbart mottagarens namn (domännamnet): översättningen till IP‑adresser sköts av servrar som finns på nätet. – DNS‑servrar­na samarbetar och utgör en hierarki. Om en DNS‑server inte har IP‑adressen för en viss domän så frågar den en annan server, som i sin tur kan fråga en tredje server och så vidare. Det hierarkiska systemet är till för att säkerställa att kopplingen mellan domäner och IP‑adresser är korrekt. Det finns tretton rotservrar (de utgör internets rotzon) som uppdateras dagligen med aktuella namn och adresser. De är väl skyddade. – En beskrivning på svenska av DNS‑systemet från Internetstiftelsen finns på denna länk.

[förkortningar på D] [domäner] [ändrad 4 maj 2022]

WarGames

en film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärnvapenkrig. – Han håller den amerikanska krigsmaktens datorcentral fullt upptagen med att spela luffarschack så att den inte kan starta kärnvapenvedergällning mot ett icke existerande sovjetiskt angrepp. Filmen hette WarGames även i Sverige. – Huvudpersonen David kan vara det första exemplet på en Hollywood hacker. Det är troligen WarGames som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk). – The war game (Krigsspel) (länk) är en fingerad dokumentärfilm från 1965 av Peter Watkins (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 8 september 2021]

Lisa

en dyr och föga fram­gångs­rik före­gångare till Apples Macintosh. – Lisa presenterades i januari 1983, och kostade då 10 000 dollar. – Lisa påminde om Macintosh, men den hade ett annat operativsystem som saknade Macens för sin tid eleganta grafiska användargränssnitt. När Macintosh kom omarbetades Lisa och såldes som Mac XL†. Det uppges också att ungefär 2 700 Lisa är nergrävda någon­stans i Utah. – Lisa hade namn efter Steve Jobs† dotter. – Läs mer i Wikipedia. – Lisas 40‑årsjubileum firades 2023 av Computer history museum i Mountain View (computerhistory.org), se video på YouTube med intervjuer med medarbetare.

[historiska datorer] [ändrad 11 februari 2023]

Internet architecture board

IAB, från början Inter­net activities board – ett tekniskt rådgivande organ inom Internet Society, grundat 1983. – IAB har tretton med­lemmar, utsedda av Internet engineering task force, IETF. IETF:s ord­för­ande ingår alltid. Å andra sidan är det IAB som tillsätter IETF:s ord­förande efter för­slag från IETF:s valberedning. Syftet med IAB:s verk­sam­het är inte att fast­ställa detaljerade tekniska specifikationer, utan snarare att se till att den tekniska utvecklingen av inter­net har mål och mening. – Se iab.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]

Lorenz, Edward

Edward Lorenz.
Edward Lorenz, meteorologen som gjorde matematik av kaos.

(1917—2008) – amerikansk meteorolog och matema­tiker, den direkta upphovsmannen till kaosteorin. – Runt 1960 utvecklade Lorenz med hjälp av Margaret Hamilton och Ellen Fetter (senare Ellen Gille) ett datorprogram som simulerade luftmassornas rörelse i atmo­sfären. Han upp­täckte då att mycket små föränd­ringar av ingångsvärdena kunde leda till mycket stora och oförutsägbara föränd­ringar. Det räckte med att han rundade av ingångsvärdet 0,506127 till 0,506 – en avrund­ning som i normal fysik är för­sum­bar – för att modellen skulle förutspå helt andra vindar. Denna känslig­het för mycket små förändringar är en följd av den mate­ma­tiska modellens uppbyggnad, men den stämmer också med många företeelser i naturen. – Lorenz beskrev detta i artikeln Deterministic nonperiodic flow (arkiverad), som publicerades 1963. Lorenz namngav 1972 den omtalade fjärilseffekten i sitt föredrag ”Kan en fjäril som fladdrar med vingarna i Brasilien starta en virvelstorm i Texas?”.

Avbildning av Lorenzattraktorn.
Det är matematiskt bevisat att linjerna i Lorenzattraktorn aldrig går i exakt samma bana.

– Lorenz har också visat hur enkla ekvationer kan ge upphov till ett oändligt komplicerat mönster, Lorenzattraktorn. Lorenz­attraktorn ser ut som två spiraler som är hop­växta. Den skapas av en rörlig punkt som rör sig i en cirkel, men aldrig i exakt samma bana. På ett till synes oförutsäg­bart, men mate­ma­tiskt bestämt, sätt hoppar den rörliga punkten ibland över till den andra ringen, där den inte heller någonsin går i exakt samma bana två gånger. – Lorenz var pro­fessor på MIT. Han pensionerades 1981. Han fick många utmärkelser, bland annat det svenska Crafoordpriset (länk) (brukar fungera, trots överstrykning) 1983. – Läs mer i Wikipedia.

[edward lorenz] [matematik] [ändrad 8 december 2020]