borg

  1. Borg – tidigare namn på det operativsystem som Google använder internt för att driva sina tjänster. Det är utvecklat för att kunna hantera Googles enorma databaser som, bland annat, Googles sökmotor och Gmail bygger på. Borg kallas ofta för cluster scheduler”, eftersom dess största utmaning är att se till att jobben i Googles it-system med tusentals eller miljontals samtidiga användare schemaläggs på bästa möjliga sätt. – 2013 kom en ny version som heter Omega. Det finns också en version som har släppts med öppen källkod, Kubernetes. – Se denna tekniska artikel från ACM (länk) och denna tekniska artikel från Google (länk);
  2. – kort för cyborg – en människa som delvis är en maskin. – Se också Borg complex;
  3. – se Anita Borg†.
  4. The Borgborgerna – ett slags människoliknande varelser i tv-serien Star Trek, fientliga mot mänskligheten;
  5. The Borg – beteckning på Microsoft, troligen anspelande på borgerna (se ovan).

[ord på -borg] [operativsystem] [personer] [ändrad 18 juni 2018]