cyborg

(cyber-organism) – kombi­na­tion av levande varelse och teknik: människa eller annan levande varelse som har it‑system eller annan teknisk utrustning fast inbyggda i kroppen för att förbättra sinnesorgan, minne, intelligens, kommunikation eller rörelseförmåga. För­kortas ofta till bara borg. – Ordet cyborg myntades1960 av Manfred E Clynes och Nathan S Kline – se artikel i The Atlantic. – Jämför med fyborg. – Se också android.

[borgar] [ändrad 25 november 2020]