Android

  1. Den gröna roboten Bugdroid som symboliserar Android. Under står ANDROID skrivet med stiliserade bokstäver.
    Bugdroid – symbol för Android.

    – operativsystem och utvecklings­plattform för smarta mobiler, surf­plattor och hemelektronik, utvecklat främst av Google. Google uppmuntrar andra mobil­till­verkare att använda Android. Android var 2014 världens mest spridda operativ­system. – I princip ska vem som helst kunna utveckla program och tjänster som ska kunna användas på vilken mobil­­telefon eller surf­platta som helst, om den kör Android. Android bygger på Java och Linux. – Android blev officiellt i no­vem­ber 2007, och backas upp av före­tagen i Open Handset Alliance.– Den första And­roid­­mobilen, T‑Mobile G1, visades upp i sep­tember 2008. – Android har namn efter före­taget Android, som Google köpte 2005, och som gjorde en stor del av ut­veck­lings­­arbetet. Android för­kortas ibland till droid, se till exempel droidrage. – De olika versionerna av Android har namn efter ame­ri­kanska god­saker i bok­stavs­ordning, till exempel Kitkat, Marsh­mallow och Nougat. – Android Wear är en version för smarta klockor. –Android One är en spe­ci­fi­kation för smarta låg­pris­­mobiler. –– Se också SE Android. –– Läs mer om Android här. –– I januari 2010 började Google sälja en egen mobil­­telefon med Android, Nexus One, följd av andra mobil­­telefoner och surf­plattor med varu­­märket Nexus. Varu­­­märket Nexus för mobil­tele­foner ersattes i oktober 2016 av Pixel. – Läs också om OESF. – Jäm­för med Limo foundation och läs också om Kindroid. –– Android ska inte förväxlas med Chrome OS, Googles operativ­system för person­datorer. Men i oktober 2015 uppgavs det att Google planerar att av­veckla Chrome OS som separat produkt och slå ihop det med Android. Från hösten 2016 kan man köra Android-appar på Googles dator Chromebook. –– Läs också om Cyanogen­mod† och Omni­ROM, fristående utföranden av Android. – 2016 blev det känt att Google utvecklar ett nytt ope­ra­tiv­system, Fuchsia, som eventuellt kan ersätta Android;

  2. – människolik robot. –– Ordet android används främst inom science fiction om robotar som verkar vara riktiga människor. Förkortas ofta till droid. I filmen Blade Runner kallas androiderna för replikanter. På 2010‑talet kom också ordet hubot. –– Faktiskt existerande robotar (till skillnad från robotar i film och science fiction) som bara påminner om människor kallas för humanoider.– – Läs också om cyborg. –– Om upplevelsen av människo­lika robotar, se uncanny valley.

– Ordet: Android kommer av grekiska andros, ’’man’’, ’’människa’’ och -oid, ’’liknande’’.

[android] [linux] [androider och humanoider][ändrad 7 maj 2017]