deepfake

”djupfejk” – falsk information som så genomarbetad att den verkar äkta, även för skeptiska personer. –  Uttrycket deepfake användes först om förfalskade videor – se till exempel ansiktsbyte. Numera används ordet också om alla slags falska nyheter som verkar trovärdiga – deepfake news. Uttrycket deepfake, som också stavas deep fake, har varit i bruk sedan mitten av 2010‑talet. En ingående beskrivning finns i The Guardian (från 2020). – Man talar också om fabricerade medier (fabricated media). – Deepfake var ett av årets nyord 2019 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – Se också boken Deepfakes – the coming infocalypse av Nina Schick (ninaschick.org), utgiven 2020. – Motsatsen, lätt genomskådade falska nyheter, kallas ibland för shallowfake eller shallow fake. – I september 2019 inleddes projektet Deep fake detection challenge, DFDC, med målet att utveckla program för att upptäcka sådana förfalskningar. Bakom projektet står bland annat Facebook, Microsoft och flera universitet och forskningsinstitut. – Se Facebooks webbsidor. – I januari 2023 införde Kina regler mot deepfakes: om de alls förekommer måste de märkas tydligt.

[källkritik] [årets nyord] [ändrad 11 januari 2023]