Microsoft

mjukvaruföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen. – Micro­soft blev det första stora it-före­tag som inte ut­vecklade datorer, enbart dator­program. Det stora genom­brottet kom 1981 när Micro­soft fick leverera operativ­systemet PC-Dos till IBM:s Personal computer. Micro­soft behöll då rätten att sälja operativ­systemet till andra dator­till­verkare under namnet MS-Dos. Det gav upp­hov till de så kallade klonerna, vilket bi­drog till att göra pc:n till bransch­standard. – Under 1980-talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel – första ver­sionen av Word var faktiskt ut­vecklad för Mac­intosh. – Micro­soft blev världens dominerande program­företag i början av 1990-talet med version tre av Windows och program­sviten Office, som trängde undan pro­gram som Word­perfect och Lotus 1-2-3. Micro­soft har också en sök­motor, Bing. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper det sociala nätverket LinkedIn. – Paul Allen slutade på Micro­soft 1983, men är fort­farande en av huvud­ägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer (länk). Steve Ballmer efter­träd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som sty­relse­­ord­­fö­rande till 2014, och fram till juni 2008 som chef för pro­gram­­ut­veck­lingen. Han kvar­­står som tek­nisk råd­gi­vare åt sty­relsen. – Bill Gates ar­be­tade sin sista dag på Micro­­soft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över an­­svaret för pro­gram­­ut­veck­lingen. – Micro­­softs huvud­­kon­tor ligger i Red­mond, en grann­stad till Seattle. – Se microsoft.com.

[företag]