Microsoft

mjukvaruföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen†. – Microsoft blev det första stora it‑före­tag som inte utvecklade datorer, enbart dator­program. Det stora genombrottet kom 1981 när Microsoft fick leverera operativ­systemet PC-DOS till IBM:s Personal computer. Micro­soft behöll då rätten att sälja operativ­systemet till andra datortillverkare under namnet MS-DOS. Det gav upp­hov till de så kallade klonerna, vilket bi­drog till att göra pc:n till bransch­standard. – Under 1980‑talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel – första versionen av Word var faktiskt ut­vecklad för Macintosh. – Microsoft blev världens dominerande program­företag i början av 1990-talet med version tre av Windows och programsviten Office, som trängde undan program som Word­Perfect och Lotus 1-2-3†. Micro­soft har också en sökmotor, Bing. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper det sociala nätverket LinkedIn. –  Microsoft har successivt börjat utveckla och sälja hårdvara under sitt eget varumärke, bland annat datorer och surfplattor med namnet Surface. –Paul Allen slutade på Micro­soft 1983, men hans dödsbo är fortfarande en av huvud­ägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer. Steve Ballmer efterträd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som sty­relse­­ord­­fö­rande till 2014, och fram till juni 2008 som chef för programutvecklingen. Han kvarstod länge som tek­nisk råd­gi­vare åt styrelsen, men lämnade Microsofts ledning i mars 2020. – Bill Gates arbetade sin sista dag på Micro­­soft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över ansvaret för programutvecklingen. – Microsofts huvudkon­tor ligger i Red­mond, en grannstad till Seattle. – Se microsoft.com.

[företag] [ändrad 17 mars 2020]