fabricerade medier

bilder, video, ljudinspelningar och text som verkar äkta, men som är förfalskningar. – Fabricerade medier kallas också för deepfake. De görs för att användas i falska nyheter i syfte att desinformera. – På engelska: fabricated media. – Se rapporten Detection of fabricated media (foi.se…) från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI (foi.se).

[bluff och båg] [källkritik] [ändrad 1 november 2021]

Dagens ord: 2021-11-06