Singles’ day

(Guanggun Jie) – ursprungligen kinesisk festdag som har blivit en dag för e‑shopping. 2017 uppgick försäljningen på Singles’ day till över 25 mil­jarder dollar, vilket troligen är världsrekord för en enda dag. Singles’ day firas den 11/11 varje år – de fyra ettorna står för single. Som namnet antyder är dagen till för att ensamstående ska fira sig själva och varandra. Singles’ day har firats sedan 1993, första gången på universitetet i Nanjing. Företag i andra länder har mer eller mindre framgångsrikt tagit upp traditionen. – Jämför med Cyber Monday.

[e-handel] [årsdagar] [14 november 2017]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Be­näm­ningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[kryptovalutor] [6 september 2017]

Micius

Kinesisk kommunikationssatellit för experiment med kvantkryptering. Det är den första satelliten i sitt slag. Satelliten sändes upp den 15 augusti 2016 från Gobiöknen. Den väger över 600 kg och rör sig ett varv runt jorden på 90 minuter och på 500 kilometers höjd. Det officiella namnet på engelska är Quantum experiments at space scale, förkortat Quess. Det kortare namnet Micius är det latinska namnet på den kinesiska filosofen Mizu (cirka 470—391 före vår tideräkning). – Läs mer i pressmeddelande från nyhetsbyrån Xinhuanet.

XiaoIce

kinesiskspråkig dialogrobot från Microsoft. – XiaoIce körs sedan hösten 2014 bland annat på den kinesiska mikrobloggen Weibo. Den körs också i Japan under namnet Rinna. – XiaoIce lär sig dialog genom att analysera vad som skrivs på mikrobloggarna. Den har hittills inte råkat ut för samma politiska missöden som den nyare, engelskspråkiga varianten Tay. – Namnet: Xiao betyder ’liten’ och uttalas ”tjiao”; ice är det engelska ordet. – Se inlägg på Bings blogg (länk).

[bloggar] [robotar] [språkteknik] [ändrad 19 april 2017]

Cello

enkortsdator med höga prestanda och ARM-processor. Den kommer från det kinesiska företaget LeMaker. Försäljningen började våren 2016 och priset är 400 dollar. – Se denna länk.

[enkortsdatorer] [ändrad 2 augusti 2017]

pinyin

(hànyu pínyin) – det moderna systemet för att skriva kinesiska med västerländska bokstäver. Till exempel Beijing (förr Peking), Mao Zedong (förr Mao Tse-tung), Deng Xiaoping (förr Teng Hsiao-peng), Yangzi (förr Yang-tse). Pinyin infördes 1958 i Kina som komplement till det de traditionella kinesiska skrivtecknen. – Typiskt för pinyin är att ord kan börja med x och q, och att man använder bokstäverna b, d, g och z. Ord kan ha flera hopskrivna stavelser. Accenttecknen i pinyin utelämnas ofta i text på andra språk än kinesiska. – Pinyin är det officiella kinesiska systemet för latinisering av kinesisk skrift, och det bör användas även på svenska när man skriver om folkrepubliken Kina, dess invånare och om äldre kinesisk historia. Det är också den transkription som används av historiker och språkvetare. Om det behövs sätter man den äldre formen inom parentes. Det mest kända äldre systemet kallas för Wade-Giles. (En lista över vanliga kinesiska personnamn och ortnamn skrivna på båda sätten finns här.) – Taiwan motsätter sig av politiska skäl pinyin, men där finns ett liknande system, tongyong pinyin. Taiwanesiska namn bör skrivas på det sätt som taiwaneserna skriver dem. Samma princip gäller för kinesiska namn på invånare i USA, Singapore och andra länder utanför Kina. – Pinyin kan översättas med ordnade ljud.

[språk] [ändrad 18 januari 2018]