Gapminder

en svensk stiftelse som sprider information om global utveckling med hjälp av grafisk presentation av statistiska data. – Gapminder sålde 2007 programmet Trendalyzer till Google. Stiftelsen grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling (19482017). Programmet Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling, men det blev känt genom Hans Roslings föredrag. – Se gapminder.org.

[grafik] [statistik] [ändrad 6 november 2017]

Trendalyzer

ett program för grafisk representation av data. – Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling för stiftelsen Gapminder, som 2007 sålde programmet till Google. Google tillhandahåller det under namnet Public data explorer (länk). Programmet är förinställt för att hantera fem variabler. De visas på x‑axel och y‑axel samt som bubblor i olika storlekar och färger och på en glidande tidsaxel. Programmet levereras med en uppsättning data om global utveckling, men användaren kan mata in egna data.

[data] [grafiskt användargränssnitt] [statistik] [ändrad 28 januari 2022]