Gapminder

svensk stiftelse som sprider information om global utveckling med hjälp av grafisk presentation av data. Gapminder sålde 2007 programmet Trendalyzer till Google. Stiftelsen grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling (1948-2017). Programmet Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling, men blev känt genom Hans Roslings föredrag. – Se gapminder.org.

[grafik] [världsförbättring] [ändrad 6 november 2017]