IDG

  1. International Data Group Inc. – ett USA-baserat företag inriktat på information och skapande av efterfrågan för it-branschen. – IDG är ägare till IDG i Sverige genom dotterbolaget Foundry. – IDG grundades 1964 av Patrick ”Pat” McGovern, då under namnet International Data Corporation, IDC. McGovern började 1967 ge ut tidningen ComputerWorld  (computerworld.com). Det var den första nyhetstidningen om datorteknik. Tidigare hade det bara funnits facktidskrifter. IDG började publicera avläggare av ComputerWorld i andra länder, som tyska Computerwoche. Computer Sweden grundades 1983 och skulle egentligen heta ComputerWorld Sweden, men namnet ComputerWorld var upptaget. – Läs första numret av Computer Sweden här. – IDG hade under 1990-talet dotterbolag i ett 80-tal länder och gav ut publikationer inom många områden inom it. Sedan dess har de flesta tryckta publikationerna lagts ner. IDG har mer och mer inriktat sig på konferenser och att hjälpa it-företag att hitta potentiella kunder (leads). – Efter McGoverns död 2014 blev Patrick J McGovern Foundation (mcgovern.org) ägare till IDG. Stiftelsen sålde 2017 IDG till China Oceanwide Holdings Group (se denna länk), som i sin tur 2021 sålde IDG till Blackstone Inc (blackstone.com). – IDG har två dotterbolag: Foundry, som bland annat har hand om media och evenemang, och IDC, som har hand om marknadsundersökningar, analys och rådgivning. – Se idginc.com;
  2. IDG International Data Group AB – ett svenskt företag som bland annat ger ut Computer Sweden och anordnar konferenser. – Svenska IDG grundades 1985 av Bengt Marnfeldt. Det hade då redan börjat som ett samarbete mellan Marnfeldts förlag Nova Media och McGoverns IDG. De hade 1983 börjat ge ut Computer Sweden. Publikationerna gavs först ut av av förlaget CW Communications, som i början av 1990-talet bytte namn till IDG. Under 1990-talet gav IDG i Sverige ut ett stort antal it-relaterade tidningar och tidskrifter. Nästan alla IDG:s tryckta publikationer har sedan dess lagts ner, och titlarna på webben har minskat i antal genom sammanslagningar. IDG ägnar sig allt mer åt att arrangera konferenser och åt att sammanföra it-företag med potentiella kunder. – Svenska IDG ägs numera av amerikanska IDG:s dotterbolag Foundry. – Se idgsverige.se.

[företag] [ändrad 29 januari 2023]