OCLC

en amerikansk icke vinstdrivande organisation som publicerar WorldCat, en katalog över publikationer på bibliotek i många länder. – Varje bok, tidskrift eller annan publikation i katalogen tilldelas ett unikt OCLC‑nummer, även kallat OCN (OCLC control number). – OCLC grundades 1967 som Ohio college library center – en gemensam datoriserad katalog för bibliotek i Ohio. Namnet ändrades 1978 till Online college library center, eftersom samarbetet utvidgades till hela USA. 2002 började OCLC katalogisera publikationer från bibliotek i hela världen, och 2017 ändrades namnet till bara OCLC – alltså en pseudoförkortning. – Se oclc.org.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på O] [pseudoförkortningar] [ändrad 3 november 2019]

.io

en landsdomän som ofta används av it‑företag. Det har i praktiken blivit en allmän toppdomän. – .io är egentligen landsdomän för Brittiska territoriet i Indiska oceanen (se Wikipedia), även känt som BIOT eller Chagosöarna. .io står alltså för Indiska oce­anen. Domän­en .io administreras av nic.io (nic.io), och används av företag i hela världen, kanske därför att förkort­ningen .io kan tolkas som I/O (input/output). – Chagosöarna är föremål för en tvist mellan Storbritannien och Mauritius, som gör anspråk på öarna. Internationella domstolen i Haag (länk) och FN (länk) har 2019 uppmanat Storbritannien att överlämna öarna till Mauritius. Hela befolkningen på Chagosöarna tvångsförflyttades mellan 1967 och 1973 för att USA skulle kunna bygga en flygbas på den största ön, Diego Garcia. All befolkning på öarna, ungefär 3 000 personer, sedan dess är amerikansk och brittisk militär personal. Det är ovisst vad som händer med landsdomänen .io ifall Chagosöarna överlämnas till Mauritius.

[landsdomäner] [ändrad 4 juni 2019]

Gen Con

en mässa för datorspel och andra slags spel. – Gen Con har anordnats på olika platser sedan 1967. Det är nu en av de största mässorna i USA. Sedan 2003 anordnas Gen Con i Indiana­polis, Indiana. Det arrangeras också mässor i Europa och Austra­lien. – Gen Con är kort för Geneva Convention efter Lake Geneva i Wisconsin, där en av de första mässorna hölls. Namnet anspelar också på Genèvekonventionerna (se Wikipedia). – Gen Con hotade i mars 2015 att lämna Indianapolis efter att Indiana hade infört en lag om ”religionsfrihet” som ger affärs­inne­havare rätt att diskriminera homosexu­ella och transpersoner. Se brev till Indianas dåvarande guver­nör Mike Pence (senare vicepresident under Trump – länk). Gen Con äger dock fortfarande (2019) rum i Indianapolis. – Se gencon.com.

[mässor och konferenser] [spel] [ändrad 2 september 2019]

Amdahls lag

(Amdahl’s law)”Ett system behöver en bit in/utdata per sekund per instruktion per sekund.” – Lagen formulerades 1967 av stordator‑konstruktören Gene Amdahl (19222015, se Wikipedia) i föredraget ”Validity of the single pro­cessor approach to achieving large‑scale computing capabilities” (länk).

[it-system] [lagar] [ändrad 1 maj 2017]

sex leds avstånd

Socialt kontaktnät ordnat i en cirkel.
Sex hopp eller mindre.

(six degrees of separation) – hypotesen att det är högst sex bekantskapsled mellan två valfria per­soner på jorden. Det vill säga att A känner B som känner C som känner D som känner E som känner Satoshi Nakamoto. – Hypotesen blev känd 1967 efter ett omskrivet experiment (”the small world experiment”) av den amerikanska psykologen Stanley Milgram (19331984, se Wikipedia). Senare upptäckte den amerikanska forskaren Judith Kleinfeld (judithkleinfeld.com) (krånglar sedan september 2019 – arkiverad – se också arcus.org…) att Milgrams experiment inte hade varit så framgångsrikt som han påstod – se denna artikel. – Idén om sex led används i marknadsföringen av vissa sociala kontakt­nät på webben. (I slutet av 1990‑talet fanns ett sedan dess nerlagt socialt nätverk som hette just Six degrees.) Forskningen om datornät som social före­teelse har också tagit intryck av hypotesen. – 2011 kom forskare på Facebook och Milanos universitet fram till att det genomsnittliga (inte största) avståndet är 4,74 led – se denna länk. – Läs också om contact chaining (kontaktlänkning). – Six degrees of separation var också en amerikansk film från 1993, på svenska Ett oväntat besök, se IMDb (länk).

[sociala nätverk] [spelfilmer] [ändrad 15 augusti 2022]

CMOS

complementary metal-oxide semiconductor – typ av elek­tron­isk krets som bland annat används som bildsensor i kameror. Den har blivit ett alternativ till CCD i kameror. – Tekniken för att framställa CMOS‑kretsar patenterades 1967 av ameri­kanen Frank Wanlass (länk). – CMOS-kretsar är okänsliga för brus, och drar nästan ingen ström när de går på tomgång. – Bildsensorer baserade på CMOS‑kretsar kallas också för active pixel sensors, APS. Men oftast kallas de bara för CMOS. – CMOS‑sensorer användes från början mest i enklare digitalkameror, till exempel i mobiltelefoner, men de har sedan slutet av 00‑talet spritt sig även till dyrare kameror. – Se Wikipedia.

[elektronik] [kameror] [ändrad 1 november 2018]