IDG

  1. International Data Group Inc. – ett USA-baserat företag inriktat på information och skapande av efterfrågan för it-branschen. – IDG är ägare till IDG i Sverige genom dotterbolaget Foundry. – IDG grundades 1964 av Patrick ”Pat” McGovern, då under namnet International Data Corporation, IDC. McGovern började 1967 ge ut tidningen ComputerWorld  (computerworld.com). Det var den första nyhetstidningen om datorteknik. Tidigare hade det bara funnits facktidskrifter. IDG började publicera avläggare av ComputerWorld i andra länder, som tyska Computerwoche. Computer Sweden grundades 1983 och skulle egentligen heta ComputerWorld Sweden, men namnet ComputerWorld var upptaget. – Läs första numret av Computer Sweden här. – IDG hade under 1990-talet dotterbolag i ett 80-tal länder och gav ut publikationer inom många områden inom it. Sedan dess har de flesta tryckta publikationerna lagts ner. IDG har mer och mer inriktat sig på konferenser och att hjälpa it-företag att hitta potentiella kunder (leads). – Efter McGoverns död 2014 blev Patrick J McGovern Foundation (mcgovern.org) ägare till IDG. Stiftelsen sålde 2017 IDG till China Oceanwide Holdings Group (se denna länk), som i sin tur 2021 sålde IDG till Blackstone Inc (blackstone.com). – IDG har två dotterbolag: Foundry, som bland annat har hand om media och evenemang, och IDC, som har hand om marknadsundersökningar, analys och rådgivning. – Se idginc.com;
  2. IDG International Data Group AB – ett svenskt företag som bland annat ger ut Computer Sweden och anordnar konferenser. – Svenska IDG grundades 1985 av Bengt Marnfeldt. Det hade då redan börjat som ett samarbete mellan Marnfeldts förlag Nova Media och McGoverns IDG. De hade 1983 börjat ge ut Computer Sweden. Publikationerna gavs först ut av av förlaget CW Communications, som i början av 1990-talet bytte namn till IDG. Under 1990-talet gav IDG i Sverige ut ett stort antal it-relaterade tidningar och tidskrifter. Nästan alla IDG:s tryckta publikationer har sedan dess lagts ner, och titlarna på webben har minskat i antal genom sammanslagningar. IDG ägnar sig allt mer åt att arrangera konferenser och åt att sammanföra it-företag med potentiella kunder. – Svenska IDG ägs numera av amerikanska IDG:s dotterbolag Foundry. – Se idgsverige.se.

[företag] [ändrad 29 januari 2023]

fax

eller telefax – överföring av avbilder av dokument genom telefonnätet; faxapparat, faxmaskin – apparat som används för att sända och ta emot faxade dokument. – Originaldokumentet matas in eller läggs i avsändarens fax som skannar det och omvandlar den skannade bilden till en serie elektriska signaler som sänds över telenätet till den mottagande faxen, som upprepar proceduren i omvänd ordning och matar ut en papperskopia av dokumentet. (Det finns också tjänster som levererar faxade dokument genom e-post som bildfiler.) Både text och bild kan faxas: allt behandlas som bilder. Bildkvaliteten på utskriften blir inte hög. – Faxen hade sin storhetstid på 1970-, 1980– och 1990-talen. E-post har tagit över i de flesta sammanhang. – Den första faxen (electric printing) patenterades redan på 1840-talet av skotten Alexander Bain (1811—1877). Den skulle använda telegrafnätets ledningar, men var i praktiken oanvändbar. Flera andra typer av fax togs i bruk sedan dess, men den första faxen av modern typ anses vara den som Xerox presenterade 1964. Först efter det blev fax ett vanligt inslag i kontorsmiljöer. De första faxarna använde ett speciellt faxpapper, men senare modeller använder vanligt kopiatorpapper. Faxen lever kvar, bland annat därför att faxade kopior av underskrivna dokument anses giltiga i USA, medan motsvarande dokument som skickats med e-post inte är giltiga. – Ordet fax är kort för faksimil (engelska facsimile).

[elektronisk kommunikation] [23 september 2019]

Eliza

  1. – ett datorprogram som kunde parodiera en psykoterapeut i skriftlig dialog med en människa. – Programmet, med en nyare term en dialogrobot, använde knep som att göra frågor av den mänskliga motpartens utsagor: ”Jag har huvud­värk.” – ”Varför tror du att du har huvudvärk?”. Program­met kunde därigenom ge intryck av att förstå och veta mer än vad det faktiskt gjorde (nämligen ingenting). – Eliza skrevs och utvecklades 19641966 av Joseph Weizen­baum (19232008, se Wikipedia) på MIT. Syftet med programmet var inte att visa att datorer kan föra en riktig dialog, utan att visa att människor låter sig duperas av ett relativt enkelt program. Weizenbaum beskrev Eliza som en parodi på hur psykoterapeuter talar med sina patienter. – The Eliza effect, Eliza‑effekten – det att ett program för artificiell intelligens, liksom Eliza, verkar vara mer intelligent än det faktiskt är;
  2. – Eliza har återskapats i en version som finns på nätet – klicka här;
  3. – en dialogrobot som är en funktion i tjänsten ChaiGPT – se chai‑research.com. Denna ”Eliza” är imiterar, liksom de två här ovanför, en samtalsterapeut. Den fick dålig publicitet i mars 2023 när en deprimerad man i Belgien begick självmord efter att flera gånger ha samtalat med dialogroboten.

Namnet: Eliza syftar på ”Eliza Doolittle”, huvud­person i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion från 1913 och i musikalversionen My fair lady från 1956. – Läs också om Jolly Roger Telephone Co., ”Eugene Goostman”, Elbot, Betsy (länk) och Woebot.

[dialogrobotar] [it-historia] [kuriosa] [psykologi][språkteknik] [ändrad 31 mars 2023]