Rethink

en app som motverkar nät­mobb­ning. – Re­think tvingar an­vändarna att tänka efter innan de skickar ett kränkande med­delande från sin smarta mobil. Pro­grammet känner igen kränkande till­mälen, och om det upp­täcker sådana i med­delanden som ska skickas så visar den en text­ruta som uppmanar an­vändaren att tänka på saken först. Re­think uppges ha minskat ung­domars be­nägen­het att skicka kränkande meddelanden med över 90 procent. – Re­think har ut­veck­lats av av ameri­kanskan Trisha Prabhu (trishaprabhu.com), som var femton år när pro­grammet lanserades 2015. Hon för­klarar hur hon tänkte i ett inslag från TED: länk. – Se rethinkwords.com. – Läs också om Ful­filtret.

[appar] [näthat] [ändrad 28 mars 2017]