Fulfiltret

en app som byter ut kränk­ande och ned­sätt­ande ord i med­de­lan­den mot beröm­mande ord. Ord som idiot, hora och mongo byts auto­ma­tiskt ut mot snälla ord som skön­sångare, full­poäng­are och geni. – Ful­filtret har ut­veck­lats av Läns­för­säk­ringar (länk) för att minska mobb­ning, och finns för gratis ner­ladd­ning för Android och iOS. – Läs också om Rethink.

[förföljelser] [ändrad 15 september 2019]

Dagens ord: 2015-12-06