smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan an­vändas som hand­dator: man kan hantera e-post och titta på webb­sidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på person­datorer, se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, antingen ett fysiskt tangentbord i miniatyr eller ett virtuellt tangent­bord. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelero­meter, termo­meter, fukt­sensor och annat), gps och kom­pass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta tele­foner, smart­tele­foner, smart­mobiler och mobil­datorer. – Se också Dataterm­gruppen* (länk). – – Se också phablet. – – Mot­­sats: ring­telefon, även kallat dum­telefon (dumbphone).