smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan användas som dator: man kan hantera e‑post och titta på webbsidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på persondatorer – se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, oftast ett virtuellt tangentbord, men ibland med ett mekaniskt tangentbord i miniatyr. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelerometer, termometer, fuktsensor och annat), GPS och kompass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta telefoner, smarttelefoner, smartmobiler och mobildatorer. – Se också Datatermgruppen (länk). – Motsats: ringtelefon, även kallat dumtelefon (dumbphone); se också funktionstelefon.

[mobiltelefoner] [ändrad 11 februari 2018]