smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan an­vändas som dator: man kan hantera e‑post och titta på webb­sidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på person­datorer – se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, oftast ett virtuellt tangent­bord, men ibland med ett mekaniskt tangentbord i miniatyr. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelero­meter, termometer, fuktsensor och annat), GPS och kom­pass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta telefoner, smarttelefoner, smartmobiler och mobil­datorer. – Se också Datatermgruppen (länk). – Motsats: ring­telefon, även kallat dum­telefon (dumbphone); se också funktionstelefon.

[mobiltelefoner] [ändrad 11 februari 2018]