nätmobbning

(cyberbullying) – mobbning som görs med SMS, snabb­med­delanden, telefonsamtal eller genom text och bilder på webbsidor. – Med­delandena kan vara hotelser, föro­lämp­ningar och för­tal eller bilder och video med skrämmande eller kränkande inne­håll. Kallas också för cyber­­mobbning. – Ordet används oftast när det gäller skol­ung­domar som nätmobbar andra ungdomar som de känner. Jämför med näthat, som drabbar personer som näthataren inte känner personligen. – Se också nätstalkning och stalkning. – Läs också om doxing, hämnd­porr, Insta­gram‑målet, makro­­mobb och om Rethink och Ful­filtret, program som mot­verkar nät­mobbning. – Språkligt: På engelska skiljer man mellan bullying och mobbing. Bully­ing är när en person, en bully, eller ett par personer trakasserar eller miss­hand­lar någon. Vanligtvis gäller det skol­ungdomar. På svenska pennalism eller översitteri. Mobbing är när många personer – en mobb – gör samma sak. (Man kan också på engelska tala om mobbing när man menar att en folk­massa utan onda avsikter tränger sig på, till exempel för att komma nära en idol – se ordet mob.) På svenska brukar både bullying och mobbing översättas med mobbning, men det är olika dynamik. – Läs också om näthot.

[förföljelser] [ändrad 16 mars 2020]