nätmobbning

(cyberbullying) – mobbning som görs med SMS, snabb­med­delanden, telefonsamtal eller genom text och bilder på webbsidor. – Med­delandena kan vara hotelser, föro­lämp­ningar och för­tal eller bilder och video med skrämmande eller kränkande inne­håll. Kallas också för cyber­­mobbning. – Ordet används oftast när det gäller skol­ung­domar som nätmobbar andra ungdomar som de känner. Jämför med näthat, som drabbar personer som näthataren inte känner personligen. – Se också nätstalkning och stalkning. – Läs också om doxing, hämnd­porr, Insta­gram‑målet, makro­­mobb och om Rethink och Ful­filtret, program som mot­verkar nät­mobbning. – Språkligt: På engelska skiljer man mellan bullying och mobbing. Bully­ing är när en person, en bully, eller ett par personer trakasserar eller miss­hand­lar någon. Vanligtvis gäller det skolungdomar. På svenska pennalism eller översitteri. Mobbing på engelska är när många personer – en mobb – gör samma sak. (Man kan också på engelska tala om mobbing när man menar att en folkmassa utan onda avsikter tränger sig på, till exempel för att komma nära en idol – se ordet mob.) På svenska brukar både bullying och mobbing översättas med mobbning, men det är olika dynamik. – Läs också om näthot.

[förföljelser] [ändrad 16 mars 2020]