Lisa

en dyr och föga fram­gångs­rik före­gångare till Apples Macintosh. – Lisa presenterades i januari 1983, och kostade då 10 000 dollar. – Lisa påminde om Macintosh, men den hade ett annat operativsystem som saknade Macens för sin tid eleganta grafiska användargränssnitt. När Macintosh kom omarbetades Lisa och såldes som Mac XL†. Det uppges också att ungefär 2 700 Lisa är nergrävda någon­stans i Utah. – Lisa hade namn efter Steve Jobs† dotter. – Läs mer i Wikipedia. – Lisas 40‑årsjubileum firades 2023 av Computer history museum i Mountain View (computerhistory.org), se video på YouTube med intervjuer med medarbetare.

[historiska datorer] [ändrad 11 februari 2023]