Lisa

en dyr och föga fram­gångs­rik före­gångare till Apples Macintosh. Den presenterades i januari 1983, och kostade då 10 000 dollar. – Lisa påminde om Macintosh, men den hade ett annat operativ­system som saknade Macens för sin tid eleganta grafiska an­vändar­gräns­snitt. När Macintosh kom omarbetades Lisa och såldes som Mac XL†. Det uppges också att ungefär 2 700 Lisa är nergrävda någon­stans i Utah. – Lisa hade namn efter Steve Jobs† dotter. – Läs mer i Wikipedia.

[historiska datorer] [ändrad 12 juni 2017]