Silicon Glen

(””Kiseldalen””) – området mellan Glasgow och Edin­burgh i Skott­land, där de flesta av Skott­lands it-företag finns, eller har funnits. Många företag där lades ner eller minskade verk­sam­heten efter att it-bubblan sprack runt år 2000. – Namnet: An­spelar på Silicon Valley och innehåller glen, skotsk engelska, ursprungligen gaeliska, för ’’dal’’, ’’dal­gång’’, men området är be­tydligt större än en en­skild dal.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Fen

(””Kiselkärret””) – anhopning av it-företag runt universitetet i Cam­bridge i England. Namnet anspelar på Silicon Valley och Fenland (fen=’kärr’), ett område som är rikt på kärr­marker och ligger norr om Cam­bridge.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Bletchley Park

platsen där britterna under andra världs­kriget knäckte tyskarnas kryptering. –– Alan Turing arbetade under kriget på Bletchley Park, och där byggdes datorn Colossus. – Bletchley Park är ett gods några tiotal kilo­meter norr om London. Numera museum. – Mer information finns på bletchleypark.org.uk. – 2018 invigdes National college of cybersecurity, en gymnasieutbild­ning i kryptologi, på Bletchley Park – se qufaro.uk.

[för- och bihistoria] [kryptering] [platser] [utbildningar] [ändrad 1 oktober 2018]