Silicon Glen

(””Kiseldalen””) – området mellan Glasgow och Edin­burgh i Skott­land, där de flesta av Skott­lands it-företag finns, eller har funnits. Många företag där lades ner eller minskade verk­sam­heten efter att it-bubblan sprack runt år 2000. – Namnet: An­spelar på Silicon Valley och innehåller glen, skotsk engelska, ursprungligen gaeliska, för ’’dal’’, ’’dal­gång’’, men området är be­tydligt större än en en­skild dal.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Fen

(””Kiselkärret””) – anhopning av it-företag runt universitetet i Cam­bridge i England. Namnet anspelar på Silicon Valley och Fenland (fen=’kärr’), ett område som är rikt på kärr­marker och ligger norr om Cam­bridge.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Bletchley Park

platsen där britterna under andra världs­kriget knäckte tyskarnas kryptering. –– Alan Turing arbetade under kriget på Bletchley Park, och där byggdes datorn Colossus. – Bletchley Park är ett gods några tiotal kilo­meter norr om London. Numera museum. – Mer information finns på bletchleypark.org.uk. – 2018 invigdes National college of cybersecurity, en gymnasieutbild­ning i kryptologi, på Bletchley Park – se qufaro.uk.

[för- och bihistoria] [kryptering] [platser] [utbildningar] [ändrad 1 oktober 2018]

Palo Alto

Palo Altos stadsvapen med den höga tallen som staden är uppkallad efter.
Den höga tallen.

stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) Den räknas som centrum i Silicon Valley. –– I Palo Alto finns Stanford‑universi­tetet, Palo Alto Research Center (PARC) och Hewlett-Packard. –– Palo Alto är spanska för ’höga trädet: det är en hög tall som har varit ett land­märke i århundraden, och som är avbildat på både stadens och på Stanforduniversitetets sigill.

[platser] [ändrad 25 augusti 2017]