Silicon Glen

(”Kiseldalen”) – området mellan Glasgow och Edin­burgh i Skott­land, där de flesta av Skott­lands it‑företag finns, eller har funnits. Många företag där lades ner eller minskade verk­sam­heten efter att it‑bubblan sprack runt år 2000. – Namnet: Anspelar på Silicon Valley och innehåller glen, skotsk engelska, ursprungligen gaeliska, för dal, dal­gång, men området är betydligt större än en en­skild dal.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Fen

(”Kiselkärret”) – anhopning av it-företag runt universitetet i Cam­bridge i England. Namnet anspelar på Silicon Valley och Fenland (fen=’kärr’), ett område som är rikt på kärr­marker och ligger norr om Cam­bridge.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Beach

område i Los Angeles-trakten med många it‑företag. Silicon Beach ligger nordväst om centrala Los Angeles och sträcker sig från Santa Monica till Venice, ungefär fem kilometer. – Namnet anspelar på Silicon Valley.

[namn på silicon] [platser] [ändrad 4 maj 2017]

Silicon Valley

världens största koncentration av it‑företag. Finns i området mellan San Francisco och San Jose i Kalifornien: i stort sett identiskt med Santa Clara County. – Kärnan är staden Palo Alto söder om San Fran­cisco. Andra städer i Silicon Valley är Cupertino, Los Altos, Los Gatos, Milpitas, Mountain View, San Jose, Santa Clara och Sunny­vale. (San Francisco räknas inte till Silicon Valley.) – Grunden till Silicon Valley lades 1938 när Hewlett-Packard grundades med upp­back­ning av Stan­ford‑universitetet. Stanford satsade under rektorn Frederick Terman (1900—1982) med­vetet på sam­verkan mellan universi­tet och före­tag, och lät storföretag hyra mark billigt på ägorna. Stora för­svars­beställ­ningar satte fart på verk­sam­heten. Intels etablering i området bidrog till att stärka inriktningen på it. En legendarisk idé­smedja i Palo Alto är Palo Alto Research Center (PARC). – Namnet Silicon Valley myntades troligen 1971 av journalisten Don Hoefler (1923—1986, länk) i tidningen Electronic News. Benämningen Silicon Gulch (gulch = klyfta, ravin) har också förekommit. Området har växt med åren, och ibland kallas hela Bay Area (området runt San Francisco Bay) för Silicon Valley. – Se också uppsatsen ”The role of journalism in creating the metaphor of Silicon Valley” från 2007 av David Nordfors och Turo Uskali (länk). – Namnet Silicon Valley har bildat mönster för tillnamn för många andra platser med gott om it-företag, eller med ambitioner i den vägen, se denna lista. – Läs också om Route 128.

[för- och bihistoria] [platser] [universitet och forskningsinstitut] [ändrad 8 oktober 2019]

Route 128

område runt Boston och Cambridge där det förr fanns många it‑företag. Ett tidigt Silicon Valley. Stor­hets­tiden var på 1970- och 1980‑talen. I området fanns bland annat Digital, Data General, Wang och andra företag som Thinking Machines. De flesta av dem är numera antingen ner­lagda eller upp­köpta. – Route 128 har namn efter en kring­farts­led som går söder, väster och norr om Boston.

[platser] [ändrad 4 maj 2017]