digital vellum

digitalt pergament, digital veläng – allmän term för teknik för bevarande av digital information så att den kan läsas och tolkas trots tekniska förändringar. – Redan nu finns det digitala filer som kan läsas rent tekniskt – man kan urskilja ettorna och nollorna – men som inte ger någon användbar information. Vi saknar mjukvaran, och i synnerhet hård­varan som krävs. Det gäller i syn­ner­het interaktivt material som datorspel. – Digital vellum innebär att filerna lagras tillsammans med all information som behövs för att läsa och tolka dem. Alltså med kompletta beskrivningar av den mjukvara och hårdvara som behövs. – Uttrycket: Vellum är pergament gjort på kalvskinn, på svenska veläng. Medel­tida hand­skrifter på veläng har mycket god hållbarhet. – Uttrycket digital vellum gjordes känt av Vint Cerf i början av 2015. Han talade också om risken för en digital dark age ifall en stor mängd digital information går förlorad därför att vi saknar tekniken som behövs för att läsa den. – Se detta föredrag på Youtube. – Se också arkivformat och Olive.

[framtidssäkert] [ändrad 27 april 2020]