Olive

projekt för långsiktig arkivering av digitalt material i en form som ska kunna avläsas och / eller spelas upp även efter mycket lång tid. Materialet, som till exempel kan vara datorprogram eller datorspel, lagras till­sam­mans med en virtuell maskin som kan köra programmet eller spelet. Pro­jektet leds av Mahadev Satyanarayanan (länk) vid Carnegie Mellon-uni­ver­si­tetet i USA. – Namnet Olive påstås stå för Open library of images for virtualized execution. – Se olivearchive.org. – Se också digital vellum.

[arkiv och bibliotek] [ändrad 26 september 2017]

Dagens ord: 2016-01-15