digital vellum

digitalt pergament, digital veläng – teknik för att bevara digital information så att den kan läsas och tolkas trots tekniska förändringar. – Redan nu finns det digitala filer som kan läsas rent tekniskt – man kan urskilja ettorna och nollorna – men som inte ger någon begriplig information. Vi saknar mjuk­varan, och i synnerhet hård­varan som krävs. Det gäller i syn­ner­het interaktivt material som datorspel. – Digital vellum innebär att filerna lagras tillsammans med all information som behövs för att läsa och tolka dem. Alltså med kompletta beskrivningar av den mjukvara och hårdvara som behövs. – Uttrycket: Vellum är pergament gjort på kalvskinn, på svenska veläng. Medel­tida hand­skrifter på veläng har mycket god hållbarhet. – Ut­trycket digital vellum gjordes känt av Vint Cerf i början av 2015. Han talade också om risken för en digital dark age ifall en stor mängd digital informa­tion går förlorad därför att vi saknar tekniken som behövs för att läsa den. – Se detta föredrag på Youtube. – Se också arkivformat och Olive.

[arkiv]

Dagens ord: 2016-03-04