digital dark age

digital mörk tidsålder – tänkt framtid då en stor del av vår tids informa­tion har gått förlorad därför att den är lagrad som datafiler som i framtiden inte går att tolka. – Se också digital vellum och Olive.

Dagens ord: 2016-08-04