MSN Direct

en avvecklad trådlös nyhetstjänst från Microsoft. – MSN Direct, som lanserades 2004, överförde information till olika slags mottagare, till exempel till smarta klockor, över FM‑nätet. GPS‑mottagare kunde till exempel få information om trafikstockningar. Man kunde få börskurser, väder, sportresultat och annat. Det byggde på en teknisk plattform som kallades för Spot. MSN Direct var tillgänglig i delar av USA och Kanada för anpassad utrustning. Tjänsten avvecklades definitivt 2012. – Se också MSN.

[nerlagt] [smarta klockor] [trådlöst] [ändrad 5 november 2019]

Pebble

en nerlagd smart klocka som kopplades till en smart mobil med Bluetooth. Den hade urtavla (bildskärm) av elektroniskt papper. Förutom att visa tiden på olika sätt kunde den visa text och bild från valfritt program. – Pebble fungerade ihop med iPhone och Android, och kunde användas som extra bildskärm för program för de telefonerna. – Pebble var en av de första smarta klockorna, och blev bland annat känd för att projektet finansiera­des med framgångsrik gräsrotsfinansiering (crowdfunding). De första exemplaren såldes i början av 2013. – Den 7 december 2016 blev det känt att Fitbit, tillverkare av smarta träningsklockor, skulle köpa Pebble för nära 40 miljoner dollar. Tillverkningen av Pebble‑klockor upphörde därefter, och varumärket används inte längre. – Se pressmeddel­ande från Pebble (arkiverat).

[nerlagt] [smarta klockor] [ändrad 29 maj 2020]