Spot

  1. – Spot Image – ett nätverk av satelliter för satellitfotografering av jordytan. Tidigare ett särskilt franskt företag, numera dotterbolag till Airbus Defense and space (länk);
  2. – Smart personal objects technology – en numera avvecklad plattform från Microsoft för trådlös dataöverföring över FM‑nätet till smarta klockor och andra mottagare. Överföringen, som mest gällde telegramartad in­for­ma­tion som väder och andra korta meddelanden, skedde över nätet MSN Direct. All överföring av Spot‑data upphörde 2011, och MSN Direct lades ner 2012.

[förkortningar på S] [geo] [nerlagt] [rymden] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 september 2018]