elektroniskt papper

e-papper – beteckning på typer av bild­skärmar som har några av pap­per­ets för­delar jäm­fört med vanliga bild­skärmar. – Elek­troniskt papper bör uppfylla åtminstone några av dessa krav:

  1. – se ut som papper. Man ska kunna läsa texten utan bakgrundsbelysning;
  2. – skonsamt för ögonen. Det bör vara fritt från flimmer och ha hög upplösning;
  3. – beständig bild. Text och bild ska vara kvar på det elek­tro­niska papperet utan att det behövs ständig tillförsel av elektrisk ström. Ström ska bara behövas för att byta bild;
  4. – böjlighet och vikbarhet. Elektroniskt papper ska kunna rullas ihop och vikas som vanligt papper;
  5. – skrivbarhet. Man ska kunna skriva på det elek­tro­niska papperet med något slags penna;
  6. – lågt pris.

– På engelska kallas elektroniskt papper ibland för e‑ink (se också före­­taget E Ink). – Se också e‑bok och elektro­­vätning, och jämför med Power paper.

[bildskärmar] [ord på e-] [ändrad 5 maj 2020]

Dagens ord: 2020-05-05