elektroniskt papper

e-papper – beteckning på typer av bild­skärmar som har några av pap­per­ets för­delar jäm­fört med vanliga bild­skärmar. Elek­troniskt papper bör upp­­­fylla åtminstone några av dessa krav:

  1. – se ut som papper. Man ska kunna läsa texten i be­­fint­ligt ljus utan bak­grunds­belysning;
  2. – skonsamt för ögonen. Det bör vara fritt från flimmer och ha hög upp­­lösning;
  3. – beständig bild. Text och bild ska vara kvar på det elek­tro­niska papperet utan att det behövs elektrisk ström. Ström ska bara be­hövas för att byta bild;
  4. – böjlighet och vikbarhet. Elektroniskt papper ska kunna rullas ihop och vikas som vanligt papper;
  5. – skrivbarhet. Man ska kunna skriva på det elek­tro­niska papperet med något slags penna;
  6. – lågt pris.

– På engelska kallas elektroniskt papper ibland för e‑ink (se också före­­taget E Ink). – Se också e‑bok och electro­­wetting, och jämför med Power paper.

[bildskärmar] [ord på e-] [ändrad 11 juni 2017]