corrupt

– om data: skadad, fördärvad, förvanskad. – Ordet används när det gäller it på engelska:

  1. – om lagrade data som är fysiskt skadade så att de inte kan avläsas, eller så att man inte kan lita på att de blir korrekt lästa;
  2. – data som är felaktiga, antingen på grund av tekniska problem eller misstag, eller på grund av avsiktlig för­vansk­ning.

– För att välja svensk term bör man alltså ha klart för sig vilken betydelse som avses. – Ordet: Korrupt finns på svenska och betyder fördärvad, vanställd. Ordet används på svenska främst om gamla handskrifter och andra dokument som, på grund av fel i av­skrift eller fysiska skador, inte helt stämmer med det förmodade originalet. Den be­ty­delsen är ovanlig, och bör helst und­vikas när man talar om data­lagring. – När man talar om korrup­tion (mutor) på svenska an­vänder man adjektivet korrumperad. – Se också corruption.

[arkivering] [fel] [källkritik] [språktips] [ändrad 3 juli 2021]