corruption

data corruptiondatadistorsion – försämring av en data­mängd, vanligt­vis av tekniska skäl: den blir svår eller omöjlig att avläsa korrekt. – Undvik på svenska ordet korruption i denna be­ty­delse, efter­som det vanligtvis syftar på tagande av mutor och liknande. – Se också corrupt.

[data] [fel] [språktips] [ändrad 23 februari 2018]