transport

inom it: förflyttning av data. – Transport syftar på de funktioner som skickar data genom nätverk. Termen används ibland om ”dumt” förflyttande av ettor och nollor, men läs om transportlagret i OSI-modellen. – Se också transfer och transmission. – I andra sammanhang används ordet transporter (eller trafik) när man förr talade om kommunikationer, alltså sådant som järnvägar. Ordet kommunikation används numera mest om elektronisk kommunikation.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022]

transmission

inom it: överföring av data hela vägen från sändare till mottagare. – Transmission och transfer är ofta utbytbara. Men när man talar om transmission betonar man hela systemet för överföring av data från sändare till mottagare. Ordet används i synnerhet om dataöverföring på så långa avstånd att signalen måste förstärkas på vägen. – Verb: överföra, transmittera. – Jämför med transmissionen i en bil: det är hela systemet av anordningar som överför kraft från motorn till hjulen. – Läs också om transport.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022

mod

 1. – kort för modifiera, modifiering – se modda;
 2. – svenska för engelska mode i betydelsen läge, tillstånd. Den användningen av mod utgår från betydelsen av mod i ord som högmod, jämnmod, saktmod, vemod, tålamod

[hårdvara] [jargong] [språktips] [7 juni 2022]

meta

 1. – i sammansättningar: som handlar om sig själv; sett från en högre nivå. Till exempel metadata – data om data. Metafysik – filosofiska tankar om det som ligger bakom fysiken. Meta kan också stå för vidareutveckling. – Grekiska μετα betyder efter eller bortom;
 2. Meta Platforms Inc. – namn på Facebooks moderbolag. Oftast bara Meta. – Namnet Meta tillkännagavs i oktober 2021 på Facebooks konferens Connect 2021. Tidigare hade det spekulerats i att moderbolaget, som dittills hade hetat Facebook Inc, skulle få heta Metaverse. Namnet Meta anspelar på metaversum, något som Meta utvecklar under namnet Horizon Worlds. – Meta är ägare till bland annat Facebook, Instagram och Whatsapp. Observera att det sociala nätverket Facebook fortfarande heter Facebook. – Se about.meta.com. – IDG:s artiklar om Meta: länk;
 3. – ett amerikanskt företag, grundat 2010, som i juli 2022 stämde Facebooks moderbolag Meta (se ovan) för namnintrång. – Se meta.is. – IDG:s artiklar om Meta.is: länk;
 4. – se också metaversum.

[företag] [namnbyte] [språktips] [ändrad 13 oktober 2022]

commission

 1. – to commission – att beställa, att godkänna en beställning; att ge någon i uppdrag [att göra något], att ge någon befogenhet [att göra något] – bemyndiga; även: att se till att något tillverkat fungerar – driftsätta. – Ofta i formen commissioning;
 2. a commission – en kommission, ett uppdrag.

[språktips] [26 juli 2021]

sprawl

utspridning, utbredning, spridning; i synnerhet: utan styrning och begränsningar. – Inom it används ordet ofta om växande system som är svåra att överblicka, och då kan sprawl översättas med spret, spretande. (I andra sammanhang kan to sprawl betyda att fläka ut sig, att vräka sig. Urban sprawl är stadsutbredning med låg täthet – ändlösa villaområden.)

[språktips] [ändrad 11 juni 2021]

Svarte Petter

”bli sittande med Svarte Petter” – bli innehavare av något som man inte vill ha och som man inte kan göra sig av med efter att andra har lyckats slippa. Det kan gälla en värdelös ekonomisk tillgång eller ett besvärligt problem. – Uttrycket kommer från kortspelet Svarte Petter, där det gäller att göra sig av med spelkort. Förlorare (det finns ingen vinnare) blir den som till sist bara har kortet Svarte Petter, troligen uppkallat efter en tysk stråtrövare. – På engelska motsvaras uttrycket närmast av ”be left holding the baby” och ”be left holding the bag”. – Se också the greater fool theory. – Svarte Petter (Black Pete) är också en figur i serierna om Musse Pigg.

[kuriosa] [spel] [språktips] [27 april 2021]

main

huvud–, primär; huvudsakligmain är ett av de ord som ibland ersätter master, som anses stötande. – Mains är i Storbritannien detsamma som elektrisk ström från elnätet. Det kan, beroende på sammanhang, översättas med nätspänning, elnätet, eluttag.

[elektrisk ström] [språktips] [21 september 2020]

licensure

 1. – utfärdande av legitimation eller motsvarande, vanligtvis till en person – tillstånd att utöva ett yrke eller att göra något annat, som att köra bil – legitimering;
 2. – tillämpning av licensvillkor, agerande i enlighet med licens.

– Observera att det svenska ordet licensiering står för ett avtal mellan två parter, där den första ger den andra rätt att använda patent eller andra immateriella rättigheter som tillhör den första.

[arbetsliv] [licenser] [språktips] [27 juni 2020]

creep

creep kan betyda:

 1. smygande förskjutning; i många sammansättningar: glidning – se taggen creep;
 2. äckel, kräk – se till exempel creepware.

[språktips] [18 maj 2020]