random

  1. slumpmässig, i sammansättningar: slump- – se till exempel slumptal;
  2. vilken som helst, var som helst (men inte nödvändigtvis slumpmässigt); godtycklig, till exempel i random access memory;
  3. – i svenskt ungdomsspråk: udda, oväntad – se artikel i Språktidningen.

– Engelska randomization brukar bli randomisering på svenska. Det betyder att göra ett slumpmässigt urval, att blanda ett antal objekt så att de kommer i en oförutsägbar ordning.

[språktips] [18 juni 2019]

projektering

  1. – utredning och förberedelse för genomförandet av ett projekt. Projektering förutsätter att projektets mål är fastställt. Att projektera kan omfatta att utreda ifall projektet är genomförbart, ifall målen måste ändras och vad som krävs för att inleda realiseringen av projektet (till exempel personalresurser, kostnader, tidsåtgång, material, avtal, licenser). – På engelska talar man om project planning eller bara planning;
  2. – annat ord för projektion eller projicering. Använd hellre de orden. Lista över olika betydelser finns i Wikipedia.

[projektarbete] [språktips] [18 december 2018]

preset

förinställd – skillnaden mellan de engelska termerna default value (förvalt värde) och preset value är inte alltid skarp, men förvalt värde är det som gäller varje gång om man inte gör ett annat val; förinställda värden är något man ställer in på förhand, ofta flera alternativ. En bilradio kan till exempel ha flera förinställda (preset) kanaler. Exempel på förvalt värde (default value) är att skrivare brukar vara inställda på att göra utskrifter i ett exemplar: vill man ha fler exemplar måste man ange det. Ett förvalt värde bör alltså vara det uppenbara förstavalet, medan förinställda värden beror på behov eller tycke och smak.

[användargränssnitt] [språktips] [26 november 2018]

perimeter

omkrets, skal, gräns, ring, utkant – något som avgränsar ett område åt alla håll. I överförd bemärkelse: gränsyta eller gränssnitt mot yttervärlden. Perimeter protection översätts oftast med skalskydd. Ibland används i stället ordet omkretsskydd, i synnerhet när det gäller stängsel och liknande.

[it-säkerhet] [språktips] [10 oktober 2018]

hedonisk

som ger njutning, nöje, tillfredsställelse, status. – Ordet hedonisk brukar ställas i kontrast mot utilistisk (ibland: utilitär) – enbart inriktad på praktisk nytta. – En hedonisk produkt är en produkt som människor vill ha för att den tilltalar deras smak eller ger dem prestige, inte främst för att de har praktisk nytta av den (något enklare och billigare skulle i det avseendet gå lika bra). Typexempel: lyxbilar. – Hedonisk prissättning är prissättning som påverkas av kundernas upplevelse av produkten, inte bara av tillverkningskostnader och den rena nyttan. – På engelska: hedonic. – Skilj mellan hedonisk och hedonistisk (njutningslysten)hedonism är filosofin att det viktigaste i livet är njutning. På motsvarande sätt bör man skilja mellan utilistisk och utilitarianistisk. Utilitarianism är filosofin att det bästa och rätta valet är det som är bäst för så många människor som möjligt.

[filosofi] [marknadsföring] [produkter] [språktips] [ändrad 20 september 2018]

desinformation

falsk information som sprids avsiktligt i syfte att vilseleda och påverka den allmänna opinionen. Desinformation måste, för att ha avsedd verkan, vara utformad så att den verkar trovärdig, alternativt vara utformad för att sprida tvivel och förvirring (se också FUD). Skillnaden mot falska nyheter (fake news) är inte skarp, men falska nyheter är ofta lätta att genomskåda för den som inte vill tro på dem. Se också informationpåverkan.  – På engelska: disinformation. Den svenska stavningen med des- är tagen direkt från ryska дезинформация, desinformatsija. Termen lär vara en sovjetisk uppfinning: ordet, med franska des-, valdes för att det skulle låta som om det var hämtat från västvärlden. Betydelsemässigt är det ingen skillnad mellan des- och dis-: både betyder i avsaknad av, i brist på, inte. – Desinformation som riktar sig mot militär och underrättelsetjänster kallas på ryska för маскировка, maskirovka – maskerad. – På engelska förekommer också ordet misinformation – det syftar på falsk information som sprids av personer som inte inser att informationen är falsk.

[desinformation] [språktips] [ändrad 22 maj 2019]

boosting

förstärkning, förbättring, trimning; to boost – att förstärka, att sätta fart på – allmänt ord för att göra något snabbare och / eller mer effektivt. Ordet används i synnerhet om maskininlärning. Då står det för sätt att få mer precisa resultat genom att förbättra algoritmerna.

[maskininlärning] [språktips] [3 september 2018]

captive

captive portal – upplåsningsportal – webbsida som visas för användare av offentliga trådlösa nätverk innan besökarna ges tillgång till internet, ofta med krav på att besökaren läser och godkänner användarvillkor. Det kan också ställas krav på att användaren registrerar sig och betalar. – Se också portal. – I andra sammanhang kan captive betyda fängslad; held captive [by something] kan betyda fascinerad, fängslad, trollbunden, uppslukad [av något).

[språktips] [webben] [17 juni 2018]

bro

kompis, polare; grabb – kort för brother. En del unga män i USA tilltalar andra unga män med bro. Ordet förknippas med vad som i Sverige kallas för en grabbig stil – dåligt öl, mycket snack om tjejer, mycket sport från åskådarplats. Manliga studenter som lever i enkönade klubbhus (fraternities) använder ordet bro flitigt. Kvinnor tilltalar inte män med bro. – Bro används ofta för att namnge en sexistisk mentalitet.

[bro] [jargong] [språktips] [20 mars 2018]