fysisk

(physical) – i it-världen: materiell och be­ständig till skillnad från:

  1. logisk, och:
  2. virtuell.

– Skillnaden mellan fysiskt och logiskt inom it är skillnaden mellan vad som händer i den materiella utrustningen (hårdvaran) och vad detta leder till för användaren. Den fysiska aspekten av datalagring är till exempel att vissa fläckar på en hård­disk magnetiseras eller avmagnetiseras. Logiskt motsvaras det av förändringar i den information som är lagrad på hårddisken. De logiska förändringarna i filsystemet får i sin tur logiskt uttryck som text på bildskärmen, men fysiskt sett är denna text ett mönster av ljusa och mörka punkter, genererat av en funktion som inte vet något om ord eller bokstäver. När man talar om den fysiska världen i motsats till den virtuella världen menar man varelser och före­mål som existerar oberoende av datorer. – Se också köttvärlden. – Strikt talat är allt detta fysiskt i den bemärkelsen att både de logiska systemen och den virtuella världen till­hör den fysiska världen. Fysisk används här i den inskränkta betydelsen av något som är materiellt, i det fasta tillståndet och beständigt.

[fysik] [språktips] [virtuellt] [ändrad 3 september 2018]