fysisk

(physical) – i it-världen: materiell och be­ständig till skillnad från:

  1. logisk, och:
  2. virtuell.

– Skillnaden mellan fysiskt och logiskt inom it är skillnaden mellan vad som händer i den materiella utrustningen (hård­varan) och vad detta leder till för an­vändaren. Den fysiska aspekten av data­lagring är till exempel att vissa fläckar på en hård­disk magnetiseras eller avmagnetiseras. Logiskt motsvaras det av för­ändringar i den information som är lagrad på hårddisken. De logiska för­ändringarna i fil­systemet får i sin tur logiskt uttryck som text på bild­skärmen, men fysiskt sett är denna text ett mönster av ljusa och mörka punkter, genererat av en funktion som inte vet något om ord eller bokstäver. När man talar om den fysiska världen i motsats till den virtuella världen menar man varelser och före­mål som existerar obe­roende av datorer. – Se också kött­världen. – Strikt talat är allt detta fysiskt i den bemärkelsen att både de logiska systemen och den virtuella världen till­hör den fysiska världen. Fysisk används här i den inskränkta betydelsen av något som är materiellt, i det fasta till­ståndet och beständigt.

[fysik] [språktips] [virtuellt] [ändrad 3 september 2018]