tm

.tmlandsdomän för Turkmenistan. Används ofta av företag, främst i engelskspråkiga länder, eftersom tm också kan stå för trademark (varumärke).

[landsdomäner] [5 november 2017]

co

  1. – .colandsdomän för Columbia. Eftersom co kan uttydas som kort för company är det många företag som registrerar sina domäner under co, trots att de inte har något med Columbia att göra. Det finns inga begräns­ningar i rätten att registrera domäner under co. – Se IANA:s webbsidor (länk);
  2. – förkortning för company, till exempel i underdomänen co.uk för brittiska företag.

[domäner] [ändrad 8 januari 2019]

io

.io – en landsdomän som ofta används av it‑företag. Det har i praktiken blivit en allmän toppdomän. Det är egentligen landsdomän för Brittiska territoriet i Indiska oceanen (se Wikipedia), även känt som BIOT eller Chagosöarna. io står alltså för Indiska oce­anen. Domän­en io administreras av nic.io (nic.io), och används av företag i hela världen, kanske därför att förkort­ningen io kan tolkas som I/O (input/output). – Chagosöarna är föremål för en tvist mellan Storbritannien och Mauritius, som gör anspråk på öarna. Internationella domstolen i Haag (länk) och FN (länk) har 2019 uppmanat Storbritannien att överlämna öarna till Mauritius. Hela befolkningen på Chagosöarna tvångsförflyttades mellan 1967 och 1973 för att USA skulle kunna bygga en flygbas på den största ön, Diego Garcia. All befolkning på öarna, ungefär 3 000 personer, sedan dess är amerikansk och brittisk militär personal. Det är ovisst vad som händer med landsdomänen io ifall Chagosöarna överlämnas till Mauritius.

[landsdomäner] [ändrad 4 juni 2019]

landsdomän

(country code top level domain, ccTLD – ”landskodstoppdomän”)toppdomän som betecknas efter ett land, till exempel se för Sverige. – Observera att landsdomänerna inte ”tillhör” respektive land, utan det är internets ledning (se ICANN) som har den yttersta makten över dem. – Webbplatser som finns på en landsdomän behöver inte fysiskt finnas i landet som domänen har namn efter, eller ha något alls med landet att göra. Ett känt exempel är domänen nu. Den hör ihop med det lilla öriket Niue i Stilla havet (se Wikipedia), men den tillhör en amerikan och sköts i Stockholm. Vem som vill kan köpa en nu‑domän och hysa den på en server i valfritt land. – Varje land har sina egna regler, eller inga alls, för sin lands­domän. – En förteckning över landsdomäner (på engelska) finns här.

[internet] [landsdomäner] [ändrad 26 juli 2018]