filformat

det sätt att ordna informationen i en fil som gör att filen kan öppnas med ett visst program. (Se format.) – Filer innehåller vanligtvis information som är osynlig för användaren, men som programmet be­höver för att kunna läsa, visa och ändra innehållet i filen. Det är sättet att ordna denna information som kallas för filformat. – Många filformat är knutna till bestämda program, till exempel till Microsoft Word eller Excel. Andra liknande program brukar kunna öppna filer i dessa format och även spara filer i dessa format. Andra filformat är oberoende av specifika program, som JPEG för bilder och MP3 för musik. – Information som är lagrad i ett filformat innehåller information som programmet behöver för att bearbeta datamängden, datamängdens olika delar ordnade i en bestämd ordning samt själva datamängden kodad på ett sätt som programmet kan tolka. – Filformat anges i de flesta ope­ra­tiv­system med filnamnsändelser, som ibland är dolda för användaren.

[filformat] [ändrad 20 januari 2016]