tm

.tmlandsdomän för Turkmenistan. Används ofta av företag, främst i engelskspråkiga länder, eftersom tm kan stå för trademark (varumärke).

[landsdomäner] [5 november 2017]

co

  1. – .colandsdomän för Columbia. Eftersom co kan uttydas som kort för company är det många företag som registrerar sina domäner under co, trots att de inte har något med Columbia att göra. Det finns inga begräns­ningar i rätten att registrera domäner under co. – Se IANA:s webbsidor (länk);
  2. – förkortning för company, till exempel i underdomänen co.uk för brittiska företag.

[domäner] [ändrad 8 januari 2019]

io

.io – landsdomän som ofta används av it‑företag. Det har i praktiken blivit en toppdomän. Det är egentligen landsdomän för Brittiska territoriet i Indiska oceanen (se Wikipedia), även känt som BIOT eller Chagosöarna. io står alltså för Indiska oce­anen. Domän­en io administreras av nic.io (nic.io), och används av företag i hela världen, kanske därför att för­kort­ningen io kan tolkas som I/O (input/output). (Chagos­öar­na har 2 500 invånare, och har alltså begränsat behov av domäner för inhemskt bruk.)

[landsdomäner] [ändrad 14 september 2018]

pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en toppdomän på internet har teknisk kapacitet och förmåga att göra det. –Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av Internetstiftelsen i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 25 februari 2019]